Kerststukjes maken

In alle groepen werden donderdagmiddag prachtige kerststukjes gemaakt door de leerlingen. Alle ouders en pakes en beppe's bedankt voor jullie hulp!!