Passend Onderwijs en het Bovenschools Zorg Team

binnen de scholen van de Stichting Noventa Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Dit betekent dat de schoolbesturen (in ons geval de Stichting Noventa onderwijs) verantwoordelijk zijn voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met speciale zorgvragen. De scholen van Stichting Noventa zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs primair Onderwijs Friesland.

We ontvangen een budget van het ministerie om uitvoering te geven aan passend onderwijs. Dit geeft meer mogelijkheden om leerlingen met speciale zorgvragen een passend onderwijs aanbod te doen binnen onze eigen scholen. Dat is ook onze ambitie, maar we weten dat we niet alle leerlingen met specifieke zorgvragen kunnen opvangen in onze scholen. In een aantal gevallen zullen wij kinderen ook in de toekomst moeten verwijzen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Bij elke leerling zullen wij dat zorgvuldig moeten afwegen in samenspraak met de ouder(s)/verzorger(s).

Om de scholen van Noventa te ondersteunen bij de uitvoering van Passend Onderwijs heeft Noventa een Bovenschools Zorg Team (BZT) ingericht. In dit team zitten een aantal deskundigen die samen met de school bepalen welke zorg het meest passend is voor de leerling. Het Bovenschools Zorg Team staat onder leiding van Riemer Renkema, directeur van PCBS De Reinbôge (voorzitter).

Het BZT stelt adviezen op richting een passend onderwijsaanbod (ook wel een onderwijs arrangement genoemd) voor de leerling, die specifieke zorg vraagt. Die adviezen kunnen het volgende karakter hebben:

  1. Een passend onderwijs aanbod binnen de eigen school
  2. Een passend onderwijs aanbod binnen een andere basisschool in de woonregio
  3. Een passend onderwijsaanbod binnen een Speciale Basis School
  4. Een passend onderwijsaanbod binnen een school voor Speciaal Onderwijs

Natuurlijk zal het BZT van Noventa en de school het advies (het onderwijsaanbod) altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bespreken en afstemmen.

Het Bovenschools Zorg Team is te bereiken via het stafkantoor van Noventa (tel: 0511-542540) of email: bztnoventa@noventa.nl.
Voor verdere informatie kunt u uiteraard ook terecht bij de school van uw kind(eren).