Onze stafmedewerkers

Hieronder staan onze stafmedewerkers. Door op meer info te drukken worden de werkdagen en het e-mailadres zichtbaar.

Elvrie Croes

Bestuurder a.i.

Meer info

Elles Koops

Beleidsmedewerker P&O

Meer info

Henk Visser

Beleidsmedewerker ICT, Functionaris Gegevensbescherming, Bovenschoolse inkoop

Meer info

Doutzen Oppers

Orthopedagoog/bovenschools specialist gedrag en leren

Meer info

Henk Vriesema

Beleidsmedewerker Huisvesting

Meer info

Mascha de hek

Officemanager

Meer info

Ieteke Bosma

Medewerker P&O

Meer info

Tjitske Banga

Medewerker P&O

Meer info