Raad van toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit:

Mevr. L. Zandbergen-Beishuizen voorzitter lydeke.zandbergen@noventa.nl
Dhr. W. Cnossen lid wim.cnossen@noventa.nl
Dhr. W. Faber lid (op voordracht GMR Noventa) wichard.faber@noventa.nl
Mevr. B. de Boer vicevoorzitter baukje.deboer@noventa.nl
Dhr. J. Wierstra lid jenne.wierstra@noventa.nl

 

GMR-leden

Personeelsgeleding:

Fenje Koksma secretaris CBS de Merlettes  fenje.koksma@noventa.nl
Sytze Kloosterman lid personeel CBS de Bernebrêge sytze.kloosterman@noventa.nl
Suzanne Seepma lid personeel CBS de Oanrin suzanne.seepma@noventa.nl
Annemieke Santema lid personeel CBS de Lichtbron annemieke.santema@noventa.nl
Jenny van der Meer lid personeel CBS de Wynroas jenny.vandermeer@noventa.nl

 

Oudergeleding:

Feike-Jan de Bruin voorzitter Dorpsschool De Twa-Ikker fjbruin@fjsolutions.nl
Louw West lid ouder CBS de Reinbôge louw@dtcsurhuisterveen.nl
Anke Hartholt-Bosma lid ouder CBS de JLS ankehartholt85@gmail.com
Elly van der Meulen-Pilat lid ouder CBS de Hoekstien ellypilat@gmail.com
Sjieuwke Huisma lid ouder CBS de Tarissing sjieuwkehuisma@hotmail.com
Heleen van Dekken lid ouder CBS de Claercamp heleenvandekken@hotmail.com