Burgerschap

Burgerschap valt onder de kerndoelen voor het primair onderwijs en is hiermee een onderdeel van het onderwijsaanbod. Binnen Noventa zijn we ons bewust van het belang van dit onderdeel binnen het curriculum. Burgerschapsvorming is voor de scholen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma.

In de volgende 2 documenten staat onze visie en de kwaliteitskaart beschreven.