Privacy

De scholen van Stichting Noventa Onderwijs verzamelen persoonsgegevens. De school is dan de 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Op de scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. Als de school een partij inschakelt die namens de school iets met persoonsgegevens doet, dan zijn daarover afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst.

In de volgende documenten wordt aangegeven welke gegevens verwerkt worden en hoe wij binnen Stichting Noventa Onderwijs hiermee omgaan.

De GMR heeft ingestemd met de volgende documenten:

  • Privacyreglement leerlingen
  • Opgave verwerkte gegevens
  • Social media reglement leerlingen

Heeft u vragen over privacy of een melding? Neemt u dan contact op met Henk Visser privacy@noventa.nl (functionaris gegevensbescherming)