Inspectie van het onderwijs

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Noventa. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?