Digitaal leren

Noventa anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert op het gebied van ICT, wetenschap en techniek en andere onderwijsinnovaties. Mede door ICT kunnen we leerlingen een passend onderwijsarrangement bieden, dat ruimte geeft voor brede ontwikkeling en maximale talentontplooiing.