Goed onderwijs

Ambitie willen we uitstralen. Ambitie in het onderwijs en de begeleiding van kinderen, zodat talenten van onze leerlingen benut kunnen worden. Kinderen kunnen meer wanneer ze op de goede manier uitgedaagd en gestimuleerd worden. Ambitieus zijn we omdat de organisatie zich richt op het realiseren van vernieuwend onderwijs en voortdurend innoverend wil zijn.

Noventa scholen hechten belang aan moderne wetenschappelijke inzichten over het inrichten en uitvoeren van goed onderwijs. Dit betekent dat we veel aandacht hebben voor goede effectieve instructie, gericht zijn op motivatie en betrokkenheid van de leerlingen en de ouders, aandacht hebben voor inzichten uit het breinleren en middels een uitdagende leeromgeving en leermiddelen het onderwijs ondersteunen.