Iedereen is welkom

De Noventa-scholen zijn er voor alle kinderen van wie de ouders kiezen voor onze scholen. Noventa heeft 10 Christelijke scholen en één Samenwerkingsschool in het dorp Augustinusga. De Bijbel vormt de inspiratiebron voor ons onderwijs. De christelijke waarden zoals respect, rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen en waarden, die we hanteren naar onze naaste en naar de omgeving waarin we leven en waar wij de zorg voor hebben. In een aantal dorpen (Drogeham, Twijzel, Surhuizum en Gerkesklooster) is de Noventa-school de enige school in dat dorp. Juist in die dorpen is iedereen welkom op onze scholen en houden we ook zeker rekening met de specifieke situatie van die scholen.