Innoverium

In samenwerking met CBS de Lichtbron heeft Noventa een Community Learning Centre ingericht.
Een inspirerende ruimte met de naam Innoverium.

WAT WILLEN WE MET HET INNOVERIUM BEREIKEN

  • deze centrale ruimte binnen Noventa is een stimulerende omgeving voor ICT en Wetenschap & Techniek
  • deze omgeving stimuleert een nieuwsgierige, onderzoekende houding t.a.v. innovaties van leren en onderwijzen
  • deze omgeving levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling

Kinderen, leerkrachten en teams worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Innoverium. In overleg wordt dan een programma samengesteld om bovenstaande te ervaren.
In het programma-aanbod is een aantal voorbeeldlessen samengesteld om alvast een keuze te kunnen maken.

De naam Innoverium is samengesteld uit de volgende 3 woorden:
Innovatie komt van het Latijnse woord innovatio, het werkwoord innoveren komt van innovare. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen.
Het atrium is in de bouwkunde de naam van een centrale ruimte in een gebouw.
Samen met de naam Noventa is de naam Innoverium ontstaan.