Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Noventa Onderwijs is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens vermeld:

Jaarverslagen